Тројичиндански сабор код манастира Добрићево | Херцег Телевизија Требиње

Друштво

Тројичиндански сабор код манастира Добрићево

Извор: Општина Билећа | Датум:13.06.2019.

Уз бла­го­слов Ње­го­вог пре­о­све­штен­ства Епи­ско­па за­хум­ско-хер­це­го­вач­ког и при­мор­ског, го­спо­ди­на Димитрија, а под покро­ви­тељ­ством  Оп­шти­не Би­ле­ћа, Срп­ско про­свјет­но и култур­но дру­штво ''Про­свје­та'' у Би­ле­ћи, на Тро­ји­чин дан 16. jуна 2019. године, ор­га­ни­зу­је Тро­ји­чин­дан­ски са­бор код манасти­ра До­бри­ће­во.


 Су­бо­та, 15. јун:

18.00 ча­со­ва: Ве­чер­ња слу­жба

19.30 ча­со­ва: Све­ча­но отва­ра­ње Са­бо­ра

-          Бла­го­слов­на бе­сје­да

-          По­здрав­на ри­јеч на­чел­ни­ка оп­шти­не Би­ле­ћа

-          Кул­тур­но-умјет­нич­ки про­грам

 

Не­дје­ља, 16. јун 2019. го­ди­не (Тро­ји­чин дан)

08.30 ча­со­ва: Ли­тур­ги­ја

11.00 ча­со­ва: Кул­тур­но-умјет­нич­ки про­грам и на­ступ та­кмичара у пје­ва­њу из­вор­не му­шке и жен­ске пје­сме и сви­ра­њу на народним ин­стру­мен­ти­ма.

12.30 - Так­ми­че­ње у ба­ца­њу ка­ме­на с ра­ме­на.

По­бјед­ни­ци­ма у свим ка­те­го­ри­ја­ма так­ми­че­ња би­ће до­ди­је­ље­не при­год­не нов­ча­не на­гра­де а за пр­во мје­сто у пје­ва­њу му­шке извор­не пје­сме до­ди­је­ли­ће се тра­ди­ци­о­нал­на на­гра­да – јаг­ње пе­че­но на ра­жњу.

За­ин­те­ре­со­ва­ни уче­сни­ци мо­гу се ја­ви­ти ор­га­ни­за­то­ру на маил [email protected] или на број те­ле­фона 059/370-133, као и по­ла са­та при­је по­чет­ка про­гра­ма код манастира.

„Добро дошли Манастиру, светињи и неугаслој лучи која је штитила и кријепила генерације Херцеговаца, наших предака,  кроз протекле вијекове и која нам је и данас духовно огњиште. 

Добро дошли на традиционално саборовање народне пјесме, игре и музике, народног умовања и памћења.

Добро дошли на сусрет са културом и духовношћу свог народа.“, наводи се у позиву Српског просвјетног и културног друштва ''Просвјета'' Билећа.


Категорија: Друштво

Шта Ви мислите о овоме?

НАПОМЕНА: Садржај објављених коментара не представља ставове Херцег РТВ већ само аутора коментара! Молимо читаоце да се суздрже од вријеђања, псовања и вулгарног изражавања!
loading...

Најчитаније у овој категорији: