Epilog protesta Udruženja Trebinjaca: Ulica Jovana Dučića ostaje na Čukarici | Herceg Televizija Trebinje

Društvo

Epilog protesta Udruženja Trebinjaca: Ulica Jovana Dučića ostaje na Čukarici

Izvor: Slobodna Hercegovina | Datum:24.08.2015.

Komisija za imenovanje ulica i trgova Grada Beograda priznala je grešku i nakon protestnog pisma Žarka J. Ratkovića, predsednika Udruženja Trebinjaca “Jovan Dučić” u Beogradu poništila svoju skandaloznu odluku o preimenovanju ulice nazvane po čuvenom srpskom književniku i diplomati

ULICA

Čitav slučaj počeo je 24. juna kada je objavljena vest da će ulica Jovana Dučića u čukaričkom naselju Repište u delu između Mile Jevtović i Učitelja Stojana Čole zvati po Ivanu Tabakoviću, osnivaču Odseka keramike na Akademiji za primenjenu umetnost.

Ova odluka izazvala je žestoke reakcije Trebinjaca u Beogradu, kao i žitelje ove ulice. Ne gubeći vreme, Žarko J. Ratković, predsednik Udruženja Trebinjaca Jovan Dučić u Beogradu uputio je protestno pismo u kome je istaknuto zaprepaštenje zbog skraćivanja ulice najpoznatijem Trebinjcu.

“I sam Dučić je imao svest o tome koliko je zadužio srpsku prestonicu. Kada su ga svojevremeno pitali zašto ne kupi kuću u Beogradu, odgovorio je: “Šta će meni u Beogradu kuća, kad ću jednog dana imati ulicu”, istaknuto je u pismu Udruženja.
Ponuđeno je i kompromisno rešenje:
“Sadašnja ulica Jovana Dučića, može da promeni ime, samo u slučaju da njegovo ime ponese neki od centralnih beogradskih bulevara, kao što je to slučaj u Novom Sadu.”
Udruženje Trebinjaca je zatražilo poništenje ove odluke i hitan sastanak sa članovima Komisije.

Pismo-Udruzenja-ulica-JD-1
Od­lu­ci o pre­i­me­no­va­nju Uli­ce Jo­va­na Du­či­ća žu­stro su se us­pro­ti­vi­li i ži­te­lji ovog de­la Ču­ka­ri­ce, tra­že­ći od gra­da da po­vu­če od­lu­ku. Ugledni dnevni list „Po­li­ti­ka” je na stra­ni „Po­gle­di” osim pisma Udruženja Trebinjaca u Beogradu ob­ja­vi­la i pi­smo prof. Ni­ko­le Ru­ni­ća, sta­na­ra ove uli­ce, u ko­jem on, iz­me­đu osta­log, pod­se­ća da grad­skom od­lu­kom „sa­mi sa­hra­nju­je­mo Jo­va­na Du­či­ća, po tre­ći put”.
Do sastanaka nije došlo, jer su članovi Komisije za imenovanje ulica i trgova Grada Beograda uvideli grešku i poništili prvobitnu odluku.
– Kad smo donosili odluku ima­li smo naj­bo­lju na­me­ru, ali se ipak pot­kra­la gre­ška. U tre­nut­ku od­lu­či­va­nja ni­smo zna­li da se Uli­ca Jo­va­na Du­či­ća za­pra­vo pro­sti­re u ce­lo­sti od Mi­le Jef­to­vić do Uči­te­lja Sto­ja­na Čo­le. Na taj način bi ulica Jovana Dučića zapravo bila u potpunosti izbrisana sa mape grada. Kad smo sa­zna­li, to nam je bio do­vo­ljan raz­log da se sto­pi­ra od­lu­ka o me­nja­nju naziva ulice – po­ru­ču­je Ja­smi­na Mi­tro­vić-Ma­rić, pred­sed­ni­ca ko­mi­si­je.
ZARKOOvakvim epilogom zadovoljni su i u Udruženju Trebinjaca “Jovan Dučić” u Beogradu.
– Najmanje što Beograd duguje Dučiću jeste da ne menja naziv ulice koja više od 40 godina nosi njegovo ime – prokomentarisao je Žarko J. Ratković za “Glas Trebinja”.
– Iskreno, žao mi je što nije došlo do sastanka sa članovima Komisije, jer je to bila prilika da razmenimo mišljenja i da malo više saznamo o kriterijumima prilikom dodeljivanja naziva ulica. Trebinje i Hercegovina podarili su više znamenitih ličnosti, na nama je da ne dozvolimo da odu u zaborav – zaključio je Ratković.


Trifko Ćorović


Kategorija: Društvo

Šta Vi mislite o ovome?

NAPOMENA: Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove Herceg RTV već samo autora komentara! Molimo čitaoce da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja!

Najčitanije u ovoj kategoriji: