Jubilarni Slovenski sabor Moskva – Sankt-Peterburg, 26. maj – 3. jun 2017. godine | Herceg Televizija Trebinje

Književnost - Feljton

Jubilarni Slovenski sabor Moskva – Sankt-Peterburg, 26. maj – 3. jun 2017. godine

Izvor: Herceg TV | Foto: Herceg TV | Datum:22.07.2017.

U Rusiji je od 26. maja do 3. juna održan Jubilarni Slovenski sabor, posvećen 150-godišnjici Slovenskog sabora 1867. i pitanjima savremenosti i budućnosti slovenskog svijeta. Organizator Sabora je Međunarodni savez društvenih organizacija Sveslovenski savez (MSOO Vseslovяnskiй soюz). Predsjednik Predsjedništva udruženja je dr ekonomskih nauka Oleg Anatoljevič Platonov, direktor Ruskog istraživačkog centra iz Moskve i urednik novina „Ruski vjesnik“ (Russkiй vestnik).

Najvažniji rezultat Sabora je odluka o upućivanju poziva vlastima (predsjednicima, parlamentima i vladama) za osnivanje Zajednice Nezavisnih Slovenskih Država ZNSD (Sodružestvo Nezavisimыh Slavяnskih Gosudarstv SNSG).

U toj slovenskoj zajednici, obnovljenoj nakon sloma početkom 1990-ih, saradnja bi se ostvarivala na načelima ravnopravnosti na opštu dobrobit, u cilju odbrane i jačanja danas ugroženih opštih slovenskih interesa i vrijednosti. Najnoviji zapadni „Pohod na Istok“, koji danas, nakon dva njemačka („Drang nach Osten“) u Prvom i Drugom svjetskom ratu i sloma socijalističke zajednice u Hladnom ratu, vodi anglosaksonski svijet, koji predvode SAD i Velika Britanija. Ovaj pohod, pod imenom globalizacija, prije svega je usmjeren na uništenje Rusije i Slovena, kao jedinog istinskog suparnika Zapada sposobnog da stvori drugi i drukčiji model međunarodnih odnosa, istinski demokratski i pravedan. Pri tom Zapad zloupotrebljava visoke ideale demokratije i ljudskih pravā za razaranje vjerski i etnički složenih slovenskih zemalja (Sovjetski Savez, Jugoslavija, Čehoslovačka) izazivajući međusobne unutrašnje sukobe (katolika i pravoslavnih, Hrvata i Srba, Ukrajinaca i Rusa i druge). Usitnjene i zavađene slovenske zemlje su se pokazale nesposobne da se odupru diktatu Zapada, njihova dobra su se našla u rukama zapadnih korporacija, a njihov državni suverenitet je doveden u pitanje ili uništen. Nasilno širenje EU i NATO na Istok je prijetnja opstanku slovenske kulture i civilizacije. Zadatak slovenskog pokreta je da ujedini Slovene, taj cilj on slijedi još od Prvog Praškog sabora 1848. g. Slovenski Savez je prirodan, djelotvoran odgovor na izazove našeg vremena. Slovenski svijet čini jedan veliki kulturno-civilizacioni, središnji geopolitički prostor Evroazije. Nacionalne osobenosti i različiti putevi istorijskog razvoja ne bi trebali biti smetnja uspostavljanju velike zajednice slovenskih naroda. Narodima koji se danas nalaze u NATO i Evropskoj uniji prijeti nestanak opšte slovenske i nacionalne samobitnosti, kao i gubitak društvenog bogatstva koje prelazi uglavnom u ruke Njemačke i SAD. Svaki slovenski narod će imati najbolje mogućnosti za svoj razvoj u slovenskoj zajednici, a ne u tuđim, u kojima prevladavaju drugi, neslovenski narodi.

U januaru ove, 2017. g. je osnovan Evroazijski investicioni savez. Njegovu finansijsku osnovu čini Međunarodna banka za ekonomsku saradnju (MBES). Banka raspolaže kapitalom od preko sto (100) milijardi dolara. Stvorena je na nasljeđu banke SEV-a. Banka će raditi na osnovu ulaganja Evroazijskog investicionog saveza u zajednička preduzeća sa slovenskim zemljama. Već je uložila preko 10 milijardi dolara. U Bosni i Hercegovini postoji filijala ove banke. Ići će se pretežno na dvostrana preduzeća (napr. Rusija – Bosna i Hercegovina), radi pojednostavljenja investicionih procedura. Evroazijski investicioni savez će biti pokretač, osnovni ekonomski činilac Zajednice Nezaviisnih Slovenskih Država (ZNSD). Kongres Evroazijskog investicionog saveza treba da se održi u februaru 2018.

Očekuje se da će na Slovenskom saboru, koji treba da se održi u Pragu oktobra iduće, 2018. g. učestvovati ministri i drugi predstavnici vlasti, kao i preedstavnici društvenih i vjerskih organizacija koje se zalažu sa slovensko jedinstvo. Oni treba da potpišu dokumente o osnivanju Zajednice Nezavisnih Slovenskih Država (ZNSD).

Za predsjednika Organizacionog komiteta Slovenskog sabora u Pragu izabran je Sergej Komkov, direktor Ruskog doma u gradu Marijanske Lazne u Češkoj, a za člana Komiteta iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine Branimir Kuljanin.

Sergej Komkov, predsjednik Organizacionog komiteta za pripremu Slovenskog sabora u Pragu 2018. će 27. juna 2017. održati konferenciju za štampu u RIA novosti.

Učesnici sabora su saglasni da slovenske zemlje ujedinjene mogu stvoriti snažan savez sposoban za samostalan život i ulogu u evroazijskoj i svjetskoj zajednici narodā. Evroazijski savez, koji za sada čine Rusija, Bjelorusija, Armenija, Kazahstan i Kirgizija, sa slovenskim svijetom ujedinjenim u Zajednicu Nezavisnih Slovenskih Država, može i treba da postane središnji savez u uspostavljanju nove arhitekture Evroazije i višepolarnog svijeta. Taj savez će raspolagati kolosalnim dobrima, ljudskim kapitalom i prirodnim bogatstvima koje nema nijedan drugi. Ujedinjeni slovenski svijet treba da postane samostalni subjekt svjetske istorije sa dostojnom ulogom u savremenom svijetu, a ne da se razjedinjen i zavađen vuče na repu događajā pod tuđim diktatom. Saradnja slovenskih zemalja u ZNSD treba da se razvija u svim oblastima društveno-političkog, privrednog i kulturnog života, kao i bezbjednosti - zajedničke odbrane od vanjske agresije, terorizma i ekstremizma.

Jubilarni Slovenski sabor je otvoren u Moskvi 26. maja uz učešće preko 220 ljudi iz svih slovenskih zemalja, nastavljen je 27. maja na brodu „Kneginja Anastasija“, a završen u Sankt-Peterburgu 3. juna.

U konferencijskoj sali „Ruske državne biblioteke“ („Lenjinke“) održano je plenarno zasjedanje skupa na kom su govorili rukovodioci nacionalnih delegacija i ugledni društveni radnici iz Rusije. Prof. dr Branimir Kuljanin, koji je vodio delegaciju Republike Srpske, je govorio o potrebi prekida sukobā između slovenskih narodā, kojih je bilo u Jugoslaviji 1990-ih i koji već više od tri godine razaraju Ukrajinu, kao i stvaranja zajednice slovenskih zemalja, koja bi se suprotstavila zapadnom imperijalizmu.

Učesnici skupa su 27. maja popodne krenuli brodom „Kneginja Anastasija“ rijekama i jezerima ka Peterburgu.

28. maja na brodu su održana tri naučna skupa: „Slovenska civilizacija i osobenosti slovenske ideologije“, „Slovenska književnost i prosvjećivanje“ i „Slovenska prosvjeta“, a održana su i dva okrugla stola „Slovensko slikarstvo, skulptura i arhitektura“ i „Slovenska omladina“. Branimir Kuljanin je na prvom skupu podnio saopštenje na temu „Slovenska ideja u savremenom svijetu“.

Popodne brod je stigao u luku starog ruskog grada Uglič. Tu su učesnike skupa svečano dočekali predstavnici gradske vlasti i eparhije. Taj dan Ruska pravoslavna crkva RPC je davala pomen mučeniku Careviću Dimitriju. Sloveni su s osobenim osjećajem obavili hodočašće po svetim mjestima grada Ugliča, između ostalih i mjesta na kom je prolivena carska krv.

Uveče su učesnici skupa uživali u susretu s ruskim piscem Vladimirom Krupinom, dirigentom Anatolijem Poletaevim, crnogorskim pjesnikom Ljubomirom Perunovićem i filmskim režiserom Vladimirom Bikovim.

Ujutro 29. maja učesnici skupa su obišli sveta i znamenita mjesta starog grada Jaroslavlja, između ostalih i veleljepni Uspenski sabor.

Isti dan održani su naučni skupovi „Put ka slovenskom jedinstvu i uzajamnosti. Slovenska federacija. Rus jedinstvena“ na kom je akademik prof. dr Radovan Vukadinović podnio saopštenje „Pravo Evropske unije i pravo Evroazijskog saveza: sličnosti i razlike“, „Slovenska muzika, pozorište i film“, kao i okrugli sto „Slovenska privreda i ekonomski odnosi“. Učesnici Sabora su prisustvovali književnoj večeri ruskog pisca Vladimira Ličutina, ruskog pjesnika, glavnog urednika časopisa „Mlada gvardija“ Valerija Hatjušina i koncertu pjevačice Irine Leonove.

Ujutro 30. maja posjetili su poznato središte ruske duhovnosti i vojničkog samopregora Kirilo-Belozerski manastir. Popodne su održani skupovi „Aktuelna pitanja slovenske istorije“ na kom je mr Slobodan Radulj podnio saopštenje „Uloga terorizma u razaranju Jugoslavije“, „Organizacija slovenskog pokreta“ i „Slovenska država, pravo i geopolitika“.

Rad je nastavljen 31. maja skupom „Slovenstvo i Zapad“ i okruglim stolovima „Razorne snage u istoriji slovenstva“ i „Slovenska enciklopedija“. Na ostrvu Kiži u hramu Pokrova Presvete Bogorodice učesnike skupa je pozdravio iguman hramova ostrva protojerej Pavel Lehmus, koji je pročitao pozdravni govor slovenskim delegatima mitropolita Petrozavodskog i Karelskog Konstantina (Gorjanova).

Učesnici skupa su 1. juna posjetili Sveto-Troicki Aleksandro-Svirski manastir, u kom su ih dočekali sveštenici, poklonili se svetinjama i razgledali znamenitosti.

Popodne je održano zaključno zasjedanje Jubilarnog Slovenskog sabora, na kom su delegati usvojili zaključne odluke i proglase sabora. Učesnicima skupa su uručene povelje, a pregaocima slovenskog pokreta, među njima i Branimiru Kuljaninu, medalja „V. I. Lamanski. Za slovensko jedinstvo i uzajamnost“.

Na Valaamu su se učesnici skupa 2. juna poklonili moštima prepodobnih Sergeja i Germana Valaamskog, obišli središnji dvorac i skitove (isposničke ćelije).

Brod „Kneginja Anastasija“ je 3. juna doplovio u Sankt-Peterburg. Učesnici skupa su obišli Sjevernu prestonicu Rusije i Lavru Aleksandra Nevskog, gdje su kod moštiju Svetog blagovjernog Velikog kneza Aleksandra Nevskog služili moleban zahvalnosti. Sabor je završio rad zajedničkim ručkom u trpezariji Lavre, na kom su prozvučale zdravice u čast slovenskog bratstva.

Sabor je pokazao da sve Slovene uznemirava stanje u kom se nalaze mnoge slovenske zemlje i narodi – zavađeni, razjedinjeni i lišeni mnogih naslijeđenih vrijednosti. Uprkos svemu, pokazali smo da smo svjesni našeg zajedničkog porijekla, bliskosti jezikā u kojoj ruski ima ulogu opšteslovenskog, zajedništva interesā, pripadnosti jednoj hrišćanskoj civilizaciji i velikoj evroazijskoj zajednici narodā i k,ulturā.

Važan rezultat Jubilarnog Sveslovenskog sabora je razrada i učvršćenje slovenske ideologije. Utvrđeni su glavni pravci razvoja slovenskog pokreta. Sabor je prošao pod lozinkom uzajamne ljubavi i bratstva svih slovenskih naroda.

Sabor je bio jedinstven u stavu da Sloveni treba da učine sve što je u njihovoj moći da svijet izađe iz ćorsokaka u koji ga je uvela jednostrana globalizacija pod pritiskom Zapada, stvaranje takozvanog „jednopolarnog svijeta“ protivnog prirodi i zdravom razumu. Učesnici sabora su saglasni da treba obnoviti jedinstvenu Rusiju, ujediniti ruske zemlje - Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu. Već su pripremljeni odgovarajući dokumenti, koji će biti upućeni državnim vlastima ovih zemalja.

Ali, najznačajnija je ideja i odluka o upućivanju poziva za osnivanje Zajednice Nezavisnih Slovenskih Država (Sodružestvo Nezavisimыh Slavяnskih Gosudarstv).

Srbi su se na Saboru pojavili u više delegacija (Srbije, Srpske i Crne Gore). Silom prilika podijeljeni u više država nakon sloma Jugoslavije, održali su sastanak na kom su utvrdili da su problemi, kao i prije 150 godina, manje-više isti i usvojili zajednički poziv za oslobođenje Kosova i Metohije, zaštitu pravā Republike Srpske, zaštitu državotvornih interesā srpskog naroda u Crnoj Gori i pravā srpskog naroda u Hrvatskoj.

Institut ruske cilvilizacije, čiji je direktor Oleg A. Platonov, će izdati potpuni zbornik radova, saopštenjā i dokumenata sa Jubilarnog Slovenskog sabora. Dokumenti sa Sabora će biti objavljeni u novinama „Ruski vjesnik“ (Russkiй vestnik) 15. juna 2017. Biće štampane i kratke biografije svih učesnika sabora s fotografijama. Nadamo se da će naučni i drugi radovi biti novi doprinos vrelu slovenske misli i mudrosti, da će postati dio slovenske istorije.

Rad Jubilarnog Slovenskog sabora će biti nastavljen u Srbiji, u Beogradu i na Zlatiboru 28-30. septembra ove godine. Član Organizacionog odbora iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine je Branimir Kuljanin.

Banja Luka, 8. juni 2017.

Branimir Kuljanin


Kategorija: Feljton

Šta Vi mislite o ovome?

NAPOMENA: Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove Herceg RTV već samo autora komentara! Molimo čitaoce da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja!
loading...

Najčitanije u ovoj kategoriji: